Distributivni centar Novi Sad

Živojina Ćuluma bb, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 6332 044
fax: +381 21 302 182
e-mail: ns@mjtrade.rs